Referensprojekt

 

• Klordioxid anläggning Korsnäs
• Styrsystembyte, PM5 Korsnäs
• K98
• QCS PM2, 4, 5.
• K2000 - PM4
• Styrsystembyte, SP4
• Styrsystembyte, SP5
• Ny sodapanna, Vallvik
• Oljestation
• Brännarstyrning Kvaerner, Modo Husum
• Revision -99 Söder energi
• Revision -00 Söder energi
• Revision -01 Söder energi
• Revision -02 Söder energi
• Revision -02 Söder energi
• Revision Värtaverket, Stockholm energi
• Termoelementbyten kolpanna
• Ombyggnad Sileri, Stora Enso Norrsundet
• Ombyggnad ML4, ML5, Flisficka kokeri 4
• Nytt manöverrum Kaustic
• Nytt råvarulager och ny utlastning Scanlate
• Iggesund Paperboard, KM1 Etapp2
• Arizona Chemical, STV. T2A
• Vallviks Bruk, Intern Process
• Stora Enso Norrsundet, Utbyte styrsystem kok 5
• Stopparbeten Domsjöfabriken
• Stopparbeten m-realfabriken i Husum