Service

 

Förutom montage- och installationsarbeten, utför vi även olika servicearbeten.

Exempel:

• Underhållsarbeten
• Utcheckningsarbeten
• Periodiska revisionsarbeten

Vi erbjuder även service på verktygsmaskiner, vilket är en ny gren inom vår verksamhet. Det är service av kantbockar, stansmaskiner, fleropperatörsmaskiner, m.m.