• Montage och service inom:

    EL | Instrument | Styr-/Reglerteknik | Tele

Kontakta oss

Huvudkontor – Instrumentmontage AB
Österbacken 10
826 67 Bergvik

Tel: 0270 – 42 48 20
Fax: 0270 – 42 48 24

Kenneth Jansson: 070 – 624 22 85
k.jansson@instrumentmontage.se

Kent Olsson: 070 – 624 22 84
k.olsson@instrumentmontage.se

Eva Sandelin
e.sandelin@instrumentmontage.se

Filial – Instrumentmontage AB
Hörneborgsvägen 14
891 80 Örnsköldsvik

Tel: 0660 – 75 150
Fax: 0660 – 75 153

Håkan Wikberg: 070 – 577 10 64
h.wikberg@instrumentmontage.se

Kontakta Instrumentmontage AB