• Montage och service inom:

  EL | Instrument | Styr-/Reglerteknik | Tele

Referensprojekt

 • Klordioxidanläggning Korsnäs

 • Styrsystembyte, PM5 Korsnäs

 • K98

 • QCS PM2, 4, 5

 • K2000 - PM4

 • Styrsystembyte, SP4

 • Styrsystembyte, SP5

 • Ny sodapanna, Vallvik

 • Oljestation

 • Brännarstyrning Kvaerner, Modo Husum

 • Revision -99 Söder energi

 • Revision -00 Söder energi

 • Revision -01 Söder energi

 • Revision -02 Söder energi

 • Revision -02 Söder energi

 • Revision Värtaverket, Stockholm energi

 • Termoelementbyten kolpanna

 • Ombyggnad Sileri, Stora Enso Norrsundet

 • Ombyggnad ML4, ML5, Flisficka kokeri 4

 • Nytt manöverrum Kaustic

 • Nytt råvarulager och ny utlastning Scanlate

 • Iggesund Paperboard, KM1 Etapp2

 • Arizona Chemical, STV. T2A

 • Vallviks Bruk, Intern Process

 • Stora Enso Norrsundet, Utbyte styrsystem kok 5

 • Stopparbeten Domsjöfabriken

 • Stopparbeten m-realfabriken i Husum

Kontakta Instrumentmontage AB