• Montage och service inom:

    EL | Instrument | Styr-/Reglerteknik | Tele

Service

Förutom montage- och installationsarbeten, utför vi även olika servicearbeten. Exempel:

  • Underhållsarbeten

  • Utcheckningsarbeten

  • Periodiska revisionsarbeten

Service på verktygsmaskiner

Vi erbjuder även service på verktygsmaskiner, vilket är en ny gren inom vår verksamhet. Det är service av kantbockar, stansmaskiner, fleroperatörsmaskiner, m.m.

Kontakta Instrumentmontage AB